onsdag 29 november 2023

Samarbetsprojekt som främjar samiskt näringsliv

Sametinget utlyser 3 miljoner kronor till samarbetsprojekt som främjar samiskt näringsliv. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi.

Syftet är att utveckla och öka mångfalden i det samiska näringslivet för att skapa möjligheter att bo och verka på landsbygden och öka antalet arbetstillfällen.

Stödet bidrar till ett eller flera projekt som skapar och utvecklar:

 • samarbeten mellan olika företag/organisationer som leder till produktionsutveckling och konceptutveckling
 • samarbeten mellan olika aktörer från olika branscher (slöjd, mat, design, besöksnäring, musik etc.) där samisk mat kan presenteras i nya sammanhang och i en samisk kontext.
 • Dokumentation av traditionell samisk matkunskap med till exempel provtillverkning och produktutveckling
 • Utveckling av samiska företag som förstärker bilden av Sápmi som ett attraktivt matland och en turistisk destination

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för samarbete med syfte att skapa nya jobb. Stöd ges inte till samarbeten inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsverksamhet. Det stöds i en annan åtgärd.

Detta kan du få stöd för:

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Minst två aktörer måste ingå i samarbetet. Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan befintliga kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan.  I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 30 augusti 2019.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 30 juni 2021. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 90 % av projektkostnaderna i stöd, av dessa måste 25 % komma från annan offentlig aktör. Resterande 10 % ska vara privat finansiering.

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Under fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Samarbeten - nya jobb och därefter företagsutveckling generellt

Läs mer om E-ansökan här

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta Camilla Hansson, camilla.hansson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2019-05-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?