onsdag 19 maj 2021

Dán vahkku sátni

Álgoálbmotgiellajagi oktavuođas áigut mii Giellaguovddážis álggahit ”Dán vahkku sáni”-ráiddu. Dás beasat don oahppat sániid iešguđet sámegielaide, ja beasat oahpásnuvvat iešguđet sámi guovlluid árbemáhttui.

Geavahit iežas giela lea okta vuohki nannet iežas identitehta ja dovdat servvolašvuođa lassin dasa ahte nanusmuhttá giellamáhtus. Jahki 2019 lea ON álgoálbmotgiellajahki. Dan háliidit mii Giellaguovddážis čalmmustahttit. Giellaguovddáža bargu lea ovddidit ja movttiidahttit sámegiela geavaheami ja nannet sámi ságasteddjiid. Okta vuohki dan dahkat lea”Dán vahkku sátni”- ráidu.

Mii áigut dás almmuhit sániid iešguđet sámegielaide juohke vahkku. Oanádusat (saÅ), (saU), (saJu) ja (saDa) mearkkašit oarjánsámegiela, ubmisámegiela, julevsámegiela ja davvisámegiela.

Geahča gurut beal fálu.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-09-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?