torsdag 25 juli 2024

Sámediggi Bistevaš Forumas New Yorkas

Juste dál leat guhtta olbmo Sámedikki bealis New Yorkas čuovvume Bistevaš álgoálbmotforuma 18 sešuvnna. Vuosttaš vahkku leat rabas čoahkkimat ja maŋit vahkku leat ges eahpeformála čoahkkimat ja ng. regionála ságastallamat.

Permanent forum är en möjlighet att nätverka med andra urfolk. Inte minst side-events ger en möjlighet att fånga upp goda exempel och följa med i aktuella frågor som urfolk världen konfronteras med.

Under plenarsessionerna och de regionala dialogerna finns även möjligheter för Sametinget (ensamt eller gemensamt med övriga sameting och Samerådet) att uppmärksamma frågor som vi jobbar med. Detta kan göras bland annat genom att hålla ett inlägg under plenarsessionen, ställa frågor under den regionala dialogen eller arrangera side-event. Möjligheten finns att både lyfta positiva exempel som andra urfolk kan lära av eller att kritisera Sverige i frågor som vi inte nått framgång i och där internationell uppmärksamhet kan vara bra. Deltagandet sammanfattas i en rapport efter mötets slut.

Sametinget kan hålla inlägg under flera agendapunkter. Per-Olof Nutti höll den 23 april ett anförande på temat traditionell kunskap på vägnar av sametingen i Sverige, Norge och Finland, SPR och Samerådet. I sitt tal nämnde Nutti hur den samiska traditionella kunskapen kan ge viktiga bidrag för att möta utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och ett ohållbart resursutnyttjande. Men han påpekade också vikten av att erkänna urfolkens rättigheter och tillämpa principen "fritt och informerat förhandssamtycke" (FPIC) för att urfolken ska vara villiga att dela med sig av sin kunskap.

Nutti nämnde att Sametinget i Sverige under 2017 fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka och förbättra implementeringen av artikel 8(j) i FN:s konvention om biologisk mångfald. 2018 presenterades fler än tio förslag, bland annat att Sametinget skulle få fokalpunktsansvar och annat utökat myndighetsansvar för samiska förhållanden och samisk traditionell kunskap. Inte ett enda av åtgärdsförslagen har ännu behandlats av regeringen.

Förslaget till Nordisk samekonvention innehåller flera artiklar som berör skydd och användning av traditionell kunskap. Tyvärr kunde Nutti vid detta forum inte visa på några framsteg sedan sist och berättade att regeringarna ännu inte har svarat på de ytterst få ändringsförslag som sametingen lämnat.

Det finns dock andra forum där framsteg sker när det handlar om skydd och respekt för traditionell kunskap. Nutti nämnde i slutet av sitt anförande bland annat arbetet med Konventionen om biologisk mångfald, WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore, samt etableringen av en arbetsgrupp för att förverkliga plattformen för urfolks deltagande i FN:s klimatkonvention (UNFCCC).

Utöver temafrågan om traditionell kunskap arbetar UNPFII med fyra sektorsövergripande frågor: genusfrågor och urfolkskvinnor, barn och ungdomar, urfolken och Agenda 2030 och statistiska uppgifter och indikatorer. Efter varje session antas en rapport med förslag på rekommendationer som lämnas till ECOSOC (FN:s ekonomiska och sociala råd) som Permanent Forum är ett rådgivande organ för.

 

Visar sidorna 161 till 180 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-05-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?