lördag 2 juli 2022
styrelsens ordförande med ekonomichefen

Positiv utveckling för Sametinget

Sametingets ekonomiska redovisning över 2018 får bra betyg av Riksrevisionen. Granskningen som Riksrevisionen gjort efter att Sametinget lämnat in sin årsredovisning föranleder inga rättelser eller kompletteringar. Det gläder Sametingets ledning.

- Vi har gjort stora framsteg de senaste åren, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Efter att Riksrevisionen granskat årsredovisningen för 2014 fick Sametinget en lista på fyra sidor med saker som Sametinget behövde åtgärda. Efter att 2018 års granskning lämnats kan vi konstatera att Riksrevisionen inte funnit några fel alls som föranleder åtgärder!

Sametinget har genom åren dragits med stora underskott, till stor del beroende på att den omfattande verksamheten varit underfinansierad. Genom att Sametingets administration kunnat påvisa detta fick Sametinget under förra året en anslagshöjning på 10 miljoner.

- Den utökade ramen har gett oss möjligheter att bredda verksamheten och anställa personal med kompetens på nya områden, säger kanslichef Anja Taube.

Sametinget har även arbetat med målformuleringar och förbättrade verksamhetsplaner de senaste åren. Målen utgår från de styrdokument som finns, till exempel sametingslagen, instruktionen för Sametinget, politiska program och liknande.

Sametinget strävar efter självbestämmande och ökat samiskt inflytande i frågor som berör det samiska folket. Ett led i att öka omvärldens och regeringens förtroende för Sametinget är att verksamheten sköts, dokumenteras, redovisas och följs upp. Granskningen av Sametingets årsredovisning för 2018 visar att verksamheten följer gällande regelverk.

- Genom de positiva resultaten efter granskningen av Sametingets årsredovisning för 2018 tar vi ett steg på vägen mot en framtida ratificering av ILO 169, tror styrelsens ordförande Per-Olof Nutti.

Förutom de positiva beskeden från Riksrevisionen har Sametinget även fått EA-värdet AA i Ekonomistyrningsverkets EA-värdering för 2018.

Kontakt:

Per-Olof Nutti, styrelseordförande
tel. 070-376 32 12, per-olof.nutti@sametinget.se

Anja Taube, kanslichef
tel. 0980-780 38, anja.taube@sametinget.se

Malin Mäkelä, ekonomichef
tel. 0980-780 41, malin.makela@sametinget.se

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-04-24

Kontakt

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?