söndag 21 juli 2024
OECD Working group med Per-Olof Nutti och Matilda Månsson
OECD Working Party on Rural Policy (RURWP) dás ovttas Per-Olof Nuttiin ja Matilda Månssoniin geat ovddasteigga Sámedikki čoahkkimis.

Sámediggi OECD-čoahkkimis

Skábmamánu 6 beaivvi doalai OECD Working Party on Rural Policy (RURWP) čoahkkima Parisas go dohkkehii raportta Ruoŧa birra. Raporttas leat ee. rávvagat got Ruoŧŧa sáhttá nannet sámiid ekonomalaš ovdáneami, ja dat lea oassin prošeavttas Linking Indigenous Communities with Regional Development.

 

Prošeakta galgá nannet álgoálbmogiid ekonomalaš ovdáneami ja fitnodatdoallama dainna málliin ahte buorebut heivehit regionála- ja báikegoddestrategiijaid álgoálbmotservodagaide. Dat riikkat maid OECD dán prošeavttas deattuha leat Kanada, Ruoŧŧa ja Australia.

Juohke riikka birra čállojuvvo raporta mas leat rávvagat got dát riikkat buorebut sáhttet fátmmastit álgoálbmogiid iežaset prográmmain ja strategiijain (Kanada ja Australia raporttat válbmanit boahtte jagi mielde). Raporttat vuođustuvvojit daidda dieđuide maid OECD čohkke go fitná iešguđet riikkas, ng. fact-finding missions-mátkkiin ja dain leat njeallje fokussuorggi:

  • data ja statistihkka
  • eananrievttit ja ekonomalaš ovdáneapmi
  • fitnodatdoallan ja ovdáneapmi
  • stivren ja kapasitehta.

Dán prošeavttas galgá maiddái dahkkot globála guorahallan dán golmma váldoriikkas ja iežá miellahttoriikkain. Mánnodaga lei bargobádji globála raportta birra ja prošeavtta joatkimis mas Sámediggi nai oassálasttii.

Go OECD bargojoavku RURWP doalai čoahkkima disdaga de leigga Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti ja jurista Matilda Månsson doppe Sámedikki ovddas ovttas Ealáhusdepartemeantta ja Ovdánandoaimmahaga/Tillväxtverket ovddasteddjiiguin. OECD čállingoddi doalai oanehis ovdanbuktima raportta birra ja dan maŋŋel adde ealáhusdepartemeanta ja Sámediggi iežaset kommentáraid bargui ovdalgo raporta ovttajienalaččat dohkkehuvvui.  

Maŋŋel čoahkkima de álgá siskkáldas proseassa redigeret raportta mii almmuhuvvo boahtte jagi álggus (jáhkkimis guovvamánus). Sámediggi lea juo ráhkkanan geavahit raportta Sámedikki barggus, ja danin buktit ovdan dieđuid das dievasčoahkkimis Gåbbdasavvonis skábmamánu 12 beaivvi. Máilmmiviidosaš raporta ja iežá riikkaid raporttat almmuhuvvojit 2019:s.

 

* OECD – ekonomalaš ovttasbarggu ja ovdáneami organisašuvdna  lea riikkaidgaskasaš organisašuvdna vásáhus- ja máhttolonohallama várás dain suggiin mat váikkuhit ekonomalaš ovdáneami, eareliiggánit 35 miellahttoriikkas.

 

Visar sidorna 41 till 60 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-11-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?