fredag 24 mars 2023

Utlysning av medel till Samarbeten mellan aktörer inom rennäringen samt inom livsmedelskedjan

Sametinget utlyser 390 000 kronor till samarbetsprojekt som genom samarbete kortar kedjan mellan rennäringsföretag och konsument och/eller för att sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Målet är att stärka tillväxten bland samiska rennäringsföretag.

Motivet för utlysningen är att skapa samarbete och företagskluster för att därigenom samordna och utveckla förädlingskedjan och öka konkurrenskraften i samiska företag. Det är viktigt att stärka de samiska primärproducenterna och därmed den samiska matkulturen och dess råvaror. Samisk mat och mattradition främjar den biologiska mångfalden och värnar den lokala miljön.

Stöd kan beviljas till projekt som genom samarbete mellan olika företag/organisationer som bidrar till:

 • främjande av samarbete för lokal förädling av rennäringsprodukter
 • mer försäljning av rennäringsprodukter på den lokala marknaden som gör att fler av dessa produkter säljs med kort leveranskedja.

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för samarbete med syfte att öka konkurrenskraften.

Detta kan du få stöd för

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Minst två aktörer måste ingå i samarbetet. Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan befintliga kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan som du hittar här. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 15 juni 2018.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 30 juni 2019. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  

Övrigt offentligt stöd

Ansökningar som har medfinansiering i form av övrigt offentligt stöd prioriteras.

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Under fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Samarbeten – kort livsmedelskedja och lokala marknader och därefter chark- och köttprodukter inkl slakteri

Läs mer om E-ansökan här.

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här.

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta Tanja Sevä,  tanja.seva@sametinget.se eller Camilla Hansson, camilla.hansson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2018-04-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?