torsdag 28 september 2023

Utlysning av medel - informationsinsatser för synliggörande av samiskt näringsliv

Sametinget utlyser 1,5 miljoner kronor till information och demonstration för informationsinsatser som främjar samiskt företagande. 

Sametinget har ett särskilt regeringsuppdrag att rikta insatser för diversifiering av samiska företag. Sametinget har prioriterat inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi. 

För att landsbygdens samiska företagare skall bli framgångsrika krävs också att relevanta mötesplatser skapas där specifika frågor rörande kunskapsförmedling och -tillämpning kan genomföras. Detta kan ske via aktiviteter som t.ex. olika informations- och utvecklingsinsatser för att marknadsföra företagandet på alla plan och som syftar till att öka kunskapen om samiskt företagande och samiska produkter.

Projektets förutsättningar  

Projektet ska bidra till ett eller flera projekt som skapar och utvecklar event eller mötesplatser kring samiskt näringsliv på ställen där många samlas, till exempel:

 • Att via olika informationsinsatser berätta om samiskt näringsliv och samisk mat. Detta kan ske via föreläsningar, workshops, provsmakning, kockdueller eller annat
 • Att presentera samisk mat, slöjd, turism, musik etc på lämpliga mässor, marknader eller event för att marknadsföra samiska produkter
 • Skapande av arenor för byggande av nätverk där affärssamarbete skapas
 • Produktion av informations- och marknadsföringsmaterial som speglar de budskap som det samiska näringslivet vill förmedla

 Projektet ska bidra till att öka allmänhetens intresse för och kunskap om samiska produkter för att därigenom öka efterfrågan samt stärka befintliga och utveckla nya marknader.

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för kompetensutveckling med syfte att skapa nya jobb. Insatserna i projektet skall attrahera båda könen samt vara åldersneutralt.

Detta kan du få stöd för

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Eget arbete (projektdagbok)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter
 • Immateriella tjänster

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet är innovativt
 • Genomföraren har kunskap, kompetens samt genomförandekapacitet
 • Projektet bidrar till kunskapsspridning
 • Projektet uppfyller identifierade förutsättningar
 • Projektet har tydliga mål

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan som du hittar här.  I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 15 juni 2018. Tänk på att beredningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett vid inlämningstillfället.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 30 juni 2019. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står för den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Välj fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Demonstrationer och information och därefter Skapa nya jobb

Läs mer om E-ansökan här.

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här.

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta tanja.seva@sametinget.se eller camilla.hansson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2018-05-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?