lördag 20 juli 2024
Foto: Sametinget

Sök projektbidrag till Árbediehtu - traditionell kunskap!

Sametingets kulturnämnd utlyser 800 000 kr till projektbidrag om árbediehtu – traditionell kunskap.  

Sametingets kulturnämnd anser det viktigt att bibehålla, stärka, utveckla och sprida árbediehtu i det samiska samhället. En levande och stark traditionell kunskap bidrar även till att stärka det samiska konst- och kulturlivet.

Árbediehtu är det begrepp som används när man pratar om samisk traditionell kunskap från ett mer generellt perspektiv, oavsett om den är teoretisk eller praktisk kunskap som avses. Árbi betyder arv och diehtu kunskap. Árbediehtu har en central roll i det samiska samhället. Den traditionella kunskapen förs vidare från generation till generation genom muntligt berättande, renskötsel, slöjd, jakt, fiske och andra traditionella sedvänjor. Det är kunskap som individen bär med sig och kan många gånger kopplas till specifika kulturlämningar i naturen. Våra förfäder har brukat marken före oss på ett hållbart sätt.

Kunskapen att avläsa naturen och de lämningar som finns där ger oss historiska kopplingar till våra landområden i Sápmi. Árbediehtu är både kollektivt och individuellt innehav av kunskap och det innebär att vi samer kan använda oss av den och föra den vidare till kommande generationer. Det samiska språket är viktigt för árbediehtu eftersom språket är så nära bundet till kulturen. Genom muntligt berättande skapar vi kollektiva minnen och värderingar, och genom praktiskt deltagande i traditionella sedvänjor, förs kunskapen vidare.

Mer information om árbediehtu hittar du här.

Ansökan

Ansökan görs på blankett för ansökan om projektbidrag och ska vara inlämnad senast 1 maj eller 1 november 2018. Beslut om projektmedel tas av Sametingets kulturnämnd i juni respektive december. Blanketten och mer information hittar du här.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-05-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?