söndag 21 juli 2024

Álgoálbmogiin lea čoavdda dálkkádathástalusaide

Sámedikki ságadoalli vuolgá Bonn-gávpogii oassálastit Ruoŧa sáttagottis ON 23 dálkkádatčoahkkimis COP23. Nutti sávvá beassat buktit ođđa ipmárdusa iežas boazodoalloperspektiivvain . Dálkkádatrievdamat han čuhcet hui garrasit árktalaš álbmogiidda. Ja Árktisa álgoálbmogiin lea dehálaš rolla iežaset árbemáhtu bokte mii lea sihke birasseastevaš ja ekologalaččat guoddevaš máhttu, muitala Nutti.

ON 23 dálkkádatčoahkkin lágiduvvo Bonnas Duiskkas ja Sámedikki bealis čuovvuba Laila Öberg Ben Ammar ja stivraságadoalli Per-Olof Nutti čoahkkima. Dán jagi šiehtadallamiin leat Paris-šiehtadusa njuolggadusat váldofáddán. Paris-šiehtadusa 135 paragráfas lea okta čuokkis álgoálbmotlávddi birra, ja Bonnas lea áigumuššan soahpat mii dán lávddi sisdoallu galggašii leat.

Gaskamearálaš temperatuvra Árktalaš guovllus lea lassánan beali jođáneappot go gaskamearri máilmmis muđui. Dát liegganeapmi čuohcá hirbmat garrasit árktalaš álgoálbmogiidda daningo sii ellet nu lahka luonddu árbevirolaš ealáhusaiguin, omd. guolástemiin, boazoealáhusain, bivdduin ja dujiin. Sámi Parlamentáralaš Ráđđi (SPR) atná ahte álgoálbmogat fertejit beassat aktiivadit oassálastit dáin bargguin ja mearrádusdahkamis. Álgoálbmogiid máhttu lea erenoamáš mávssolaš ja sáhttá leat čoavddan eallevaš boahtteáigái.

Maid sáhtát don buktit dán bargui, Per-Olof Nutti?
-     Mun ieš vásihan ja dovddan dálkkádatrievdamiid váikkuhusaid beaivválaččat boazodoalus. Mun sáhtán buktit boazodoalloperspektiivva sihke ruoŧa delegašuvdnii ja álgoálbmotlávddi dálkkádatšiehtadallamiin, lohká Sámedikki ságadoalli Per-Olof Nutti guhte lea vuohččan čuovvume ON dálkkádatčoahkkima.

Čoahkkima lágideaddji Bonnas lea Fiji-stáhta, suolu Jaskes ábis gos leat eanet go 330 sullo main ásset vuollel 1 miljovnna olbmo. 2016:s hearjidii máilmmi garraseamos trohpalaš syklovdna Fiji-guovllus. Fiji ovddasteaddjit lohket álgoálbmotlávddi leat hui dehálaš áššin dálkkádatčoahkkimis.

Dálkkádatčoahkkima oktavuođas lea Sámi Parlamentáralaš Ráđđi čállán dokumeantta mas čilge sámi posišuvnna dáin šiehtadallamiin. Dokumeanttat gávnnat dás olgešbealde.

Váldde oktavuođa:
Per-Olof Nutti
070-376 31 12
Sámedikki stivraságadoalli

Visar sidorna 181 till 200 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-11-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?