söndag 28 maj 2023

Behovsanalys för Samisk mat – behov och utmaningar

Sametinget inbjuder att lämna anbud på behovsanalys för Samisk mat.

En behovsanalys skall göras där de samiska matkreatörerna/ -entreprenörerna och deras behov identifieras och analyseras. Slutsatserna skall inriktas främst mot insatser som kompetens-utveckling samt aktiviteter som synliggör och ger värde till samisk mat samt förstärker bilden av Sápmi som attraktiv matregion och turistisk destination. Målet med uppdraget är att genom kart- läggning och behovsanalys, identifiera matentreprenörernas olika behov för att slutligen kunna rikta insatser som stärker företagen och som skapar flera jobb.
 

Uppdraget omfattar:

- Identifiering av samiska matentreprenörer, både befintliga och intresserade

- Behovskartering av utmaningar för företagen inom samisk matbransch samt behov av och förslag till kompetensutveckling och rådgivning

- Sammanställning av slutrapport med förslag till handlingsplan

 Avtalet gäller från och med att avtalet är undertecknat av båda parter och gäller till och med 15 oktober 2017.

Totalsumman för detta får uppgå till högst 400 000 kronor inklusive moms.

Länk till upphandlingen:   https://www.mercell.com/permalink/68306994.aspx

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2017-06-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?