tisdag 7 december 2021

Utlysning av medel till Samarbete – Samisk mat

Sametinget utlyser 1 400 000 kronor till samarbetsprojekt som främjar samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi.

Syftet är att utveckla det samiska näringslivet inom samisk mat för att skapa en möjligheter att bo och verka på landsbygden och ökan antalet arbetstillfällen. Det innebär bl.a. att återuppväcka kunskapen om och ge värde till samisk mat som resurs i den lokala ekonomin.

Stödet skall gå till projekt som rör samarbeten mellan olika näringar eller företag/organisationer som bidrar till:

 • Samverkan via företagskluster så att produktionsfördelar uppstå inom bl.a. produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.
 • Dokumentation av traditionell kunskap om maten som kan omvandlas till säljbara produkter som ökar företagsamheten och därigenom nya jobb
 • Utveckling av god samisk mat som förstärker bilden av Sápmi som ett attraktivt matland och en turistisk destination

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för samarbete med syfte att skapa nya jobb.

Stöd ges inte till samarbeten inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsverksamhet. Det stöds i en annan åtgärd.

Detta kan du få stöd för

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan som du hittar här. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka från den 26 september 2016 till och med den 30 november 2016.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2018. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter för projekt som syftar till utveckling av produkter, processer och tekniker som avser att stärka konkurrenskraften för de små företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter för övriga projekt.  

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Under fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Samarbeten - nya jobb och därefter företagsutveckling generellt

Läs mer om E-ansökan här

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta Ingela Nilsson 063-150875,  ingela.nilsson(a)sametinget.se

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-06-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?