torsdag 25 juli 2024
#Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien2

Sátnegirjjáš nuoraide galgá loktet sámegielgeavaheami

Sáminuorra-organisašuvnna jahkečoahkkima oktavuođas miessemánu 19-20 b geige Sámi Giellaguovddáš Sámás-sátnegirjjáža Sáminurrii.

Diibmá čađahii Sámi giellaguovddáš giellakampánjja #Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien.

Giellakampánjja olis leat dál ráhkadan sátnegirjjáža ruoŧa-, davvi-, julev-, upmi- ja oarjánsámegillii mas leat sánit ja cealkagat mat heivejit nuoraide.
- Mii sávvat ahte dát girjjáš sáhttá veahkehit ja movttiidahttit eanet nuoraid geavahit sámegiela sosiála mediain, skuvllas ja muđui beaivválaš dilálašvuođain, lohká Anders Östergren Sámi giellaguovddáža giellakonsuleanta.

Sámás-kampánjja ulbmil lei loktet sámegielgeavaheami ja čalmmustahttit sámi gielaid sosiála mediain. Sámás-kampánjjas ledje ovccinuppelohkkái giellaambasadevrra, ja okta sis Julia Rensberg, lohká ná Sámás- kampánjja birra.
- Jus gielat galget seailut, de mii fertet daid gullat ja oaidnit. Giellakampánja šattai arenan gos mii nuorat beassat geavahit giela beaivválaččat.

Sámás-kampánja lea leamaš hui bivnnut ja lea riggudahttán ja nannen sámi gielaid. Eatnigiella lea hirbmat dehálaš eareliiggánit daningo gielat gullet min oktasaš kulturárbái.

Sáminuora jahkečoahkkima oktavuođas ovdanbuktit maid giellakampánjja #Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien raportta.

Eanet dieđuid addá:

Anders Östergren, Sámi giellaguovddáža giellakonsuleanta, 070-598 40 09

Sámi giellaguovddáš

Sámi giellaguovddáš gullá Sámediggái ja galget loktet sámi giellageavaheami ja sámegiela árvvu servodagas, eareliiggánit sámi guovlluin. Giellaguovddáš galgá doaibmat sámi dárbbuid vuođul ja sin giellaealáskahttindárbbuid vuođul, bargobáiki lea Deartnás ja Staares.

Sámediggi lea álbmotvalljen orgána ja stáhtalaš hálddašaneiseváldi. Sámediggi galgá bargat ealli sámi kultuvrra ovddidemiin. Sámedikki hálddahus lea Gironis ja báikkálaš kantuvrrat leat Jåhkåmåhkkås, Deardnás ja Staares.

#Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien2

Visar sidorna 101 till 120 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-05-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?