fredag 21 juni 2024

Kunskapnätverk för samisk hälsa inrättas

Regeringen ger Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor för att tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de samiska organisationerna starta ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers språk och kultur.

2015 genomförde Sametinget på regeringens uppdrag en kartläggning av den samiska befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen indikerade att den samiska befolkningen har sämre eller mycket sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället. Medlen regeringen nu ger ska gå till utformandet av en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers hälsosituation.

- Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Den samiska befolkningen har en sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället. För att förbättra den och minska hälsoklyftorna behöver vi kunskap och strategier för att se inom vilka områden hälso- och sjukvården kan utvecklas och anpassas till den samiska befolkningens behov, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Vi behöver fortsätta stärka det samiska folkets självbestämmande. Den psykiska hälsan är en viktig del i livet som helhet, och det här beslutet är därför en viktig del i det arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Inom ramen för kunskapsnätverket ska en samlad strategi för ökad kunskap om samers hälsa tas fram. Roller, ansvar och organisation ska också klarläggas.

I arbetet ingår att utreda vilka verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som kan utvecklas för den samiska befolkningen. Ambitionen är också att bredda och fördjupa kunskapen om samernas psykiska och somatiska hälsosituation. Av strategin ska det framgå hur kunskapsnätverket ska drivas långsiktigt av landstinget, de berörda regionerna och de samiska organisationerna, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Arbetet ska slutredovisas till regeringen senast den 31 januari 2020.

Beslutet fattades den 23 mars 2017 genom att regeringen beviljade den medelsansökan som Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra skickade in den 7 december 2016.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-04-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?