tisdag 28 mars 2023
Foto: Kristina Hotti.

Prioriterade åtgärder

En stor del av de åtgärdsförslag och resonemang som ligger till grund för handlingsplanen handlar om åtgärder direkt kopplade till renskötseln. Behovet av riktade informationsinsatser, ökad kommuni­kation och mer forskning har uppmärksammats - även om hur andra samiska näringar påverkas.

Åtgärdsområde A: Ökad flexibilitet

 1. Omställningsarbete: Handlingsplaner för klimatanpassning för samebyarna inklusive sårbarhetsanalyser
 2. Åtgärdsprogram kopplade till exploatering och barriärer
 3. Åtgärdsprogram - befintliga exploateringar (ej väg, järnväg)
 4. Åtgärdsprogram – barriärer i form av väg- och järnvägsnät (uppdrag till Trafikverket)
 5.  Innovationer och experiment för bättre betesmark
 6.  Flexibel datumzon odlings- och lappmarksgränsen
 7.  Utredning av ny miljöersättning
 8.  Aktivt stöd för bredd och fördjupning av samiska näringsverksamheter
 9.  Stöd till samråd för de samiska näringarna och den samiska kulturen inklusive juridisk kompetens

Åtgärdsområde B: Kunskapsförmedling

 1.  Förmedling av samisk kunskap och miljösyn
 2.  Samverkan med Skogsstyrelsen
 3.  Forum för extern kommunikation – årlig hållbarhetskonferens
 4.  Intern kommunikation - årliga utbildningar inom klimatanpassning
 5.  Vidare arbete med renbruksplaner (RBP)

Åtgärdsområde C: Krisberedskap

 1. Särskilt anslag för katastrofskadeskydd
 2. Utredning om klimatfond
 3. Ökad samverkan och forskning kring rensjukdomar
© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2017-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?