tisdag 21 maj 2024

Effektmål

Vad har verksamheten med renbruksplaner för nytta? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 • Högre effektivitet och förenkling av samråd och samhällsplanering
   
 • Effektivisering av affärsutveckling inom samebyarna
   
 • Produktkoncept av hög kvalitet med tydliga leveranser av fungerande tjänster och produkter till mottagarna (samebyarna) för befintliga och framtida behov
   
 • Möjlighet att uppfylla specifika verksamhetsbehov genom funktionalitet som skapar mervärden och nyttoeffekter kring t ex:
  •  Beteslandsindelning
  • Fältarbeten för kartläggning av betesland med mera (en central funktion som lägger grunden för produktens olika möjligheter)
  • GPS-på-ren bland annat för daglig renskötsel och analys av historiska vandringsmönster
  • Rovdjursförvaltning inklusive riskmodell för renförluster, toleransnivåverktyg med mera
  • Terrängkörningsplaner
  • Omvärldsfaktorer
  • Kulturplaner
  • Turismutveckling och utveckling av andra samiska näringar
  • Grön infrastruktur (renen är beroende av ett sammanhållet landskap)
  • Ekosystemtjänster (renen är en ekosystemtjänst samtidigt som den är beroende av ekosystemtjänster i naturen)

Synergieffekter

I samverkan mellan samebyar och Sametinget skapas synergieffekter inom ramen för myndighetens arbete. Det gäller till exempel Sametingets processer kring redovisning av rennäringens markanvändning och riksintresseanspråk i databasen iRenmark. Renbruksplanerna är samebyarnas egendom.

Helhetslösning

RBP-konceptet är helhetslösning som består av en teknisk plattform, en organisation och olika tjänster för uppbyggnad, förvaltning och användning av renbruksplanerna. I den tilltänkta tekniska GIS-plattformen ska det centrala arbetsverktyget RenGIS samverka med databasen iRenmark, som är myndighetens arbetsverktyg.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-01-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?