torsdag 25 juli 2024

Lea go du ohcamuš jienastuslohkui hilgojuvvon?

Lea ain vejolaš váidit Sámedikki válgalávdegotti mearrádusa jus anát ahte dat lea dahkan vearrut.

Go Sámedikki válgalávdegoddi mearrida dohkkehit ohcci Sámedikki jienastuslohkui dahje ii, de sii váldit vuođu das maid ohcci ieš lea čállán ohcanskovis. Jus ohcanskovis leat váilevaš dieđut dahje vearu dieđut de ii sáhte válgalávdegoddi dohkkehit ohcamuša.

Ii leat nu ahte sii mearridit gii lea sápmelaš dahje gii ii leat, muhto sii mearridit lea go ohcci čájehan ahte deavdá sámediggelága eavttuid dohkkeheapmái. Sámedikki válgaáššegieđahalli gáibida álo válgalávdegotti bealis dievasmahttindieđuid ohcamušaide, muhto jus lea ohcci guhte ii sádde sisa daid dievasmahttindieđuid, de šaddá válgalávdegoddi hilgut ohcamuša.

Muhtun dábálaš ákkat hilgut ohcamuša leat omd:

  • Ohcci čujuha váhnemii guhte galgá leat mielde jienastuslogus, muhto čájehuvvo ahte váhnen ii leat
  • Ohcci čujuha váhnemii guhte galgá leat mielde jienastuslogus muhto ii čále riegádandáhtona dahje iežá dieđuid nu ahte mii sáhttit iskat dan olbmo ja dárkkistit ahte son duođai lea leamaš dahje lea čállon jienastuslohkui
  • Ohcci čujuha váhnemiidda dahje áhkuide/ádjáide ii ge ”daga jáhkehahttin” ahte oktage sis lea ságastan sámegiela ruovttus. Jus ii deavdde giellaeavttu de hilgut ohcamuša sámediggelága eavttuid jelgii.

Sáhttá maid leat nu ahte ohcci lea vajálduhttán vuolláičállit ohcamuša. Dalle gáibidit dievasmahttit ohcamuša. 

Son guhte atná ahte válgalávdegoddi lea dahkan vearu mearrádusa dahje guhte hálida dievasmahttit iežas áššedieđuid sáhttá váidit mearrádusa. Váidda galgá leat ollen Norrbottena leana leanastivrii, 971 86 Julevu, maŋemusat juovlamánu 15 b. 2020.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?