torsdag 25 juli 2024

ESV galgá dárkkistit Sámedikki

Sámedikki stivra ja hálddahus leat ovttas ráđđehushálddahusain digaštallan dárbbu dárkkistit organisašuvnna.

Ráđđehusbargogohčus
Sámedikkis lea gáržžes bušeahtta ii ge leat ovdal suitán čađahit dán bargogohččosa. Dál sáhttá dárkkisteapmi dahkkot go bargogohččosii gullá sierra ruhtadeapmi. Lea Ekonomiijastivrendoaimmahaŧ (ESV Ekonomistyrningsverket) mii dahká dárkkisteami nugo maiddái lei jagi 2010:s. Dan dárkkisteamis lei dušše hálddahus mielde.  Dán háve galgá maiddái politihkalaš organisašuvdna dárkkistuvvot.

Lávdegoddeorganisašuvdna
Jagi 2012:s ásahii Sámediggi njeallje lávdegotti gieđahallat ja čađahit áššiid. Lávdegoddeorganisašuvnna effektivitehta ja stivrejupmi berre dárkkistuvvot ja stivra lea addán stivraságadoallái ovddasvástádusa bearráigeahččat ahte bargu álggahuvvo.

Ovdánahttinbargu
Hálddahus lea maŋemus jagiid bargan stivrenproseassaid ovdánahttimiin, ja geahčadan got doaimma sáhtálii beavttálmahttit. Dat organisašuvdnadárkkisteapmi mii dál álggahuvvo lea oassin ja joatkkan dan barggus.

Válbmanit guovvamánnui
ESV boahtá čađahit guorahallama hálddahusa doarjagiin. Boađus galgá ovdanbuktojuvvot maŋemusat guovvamánus 2017:s.

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-11-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?