söndag 21 juli 2024

Om sametingsval; väljare, partier och media

I boken beskriver forskare resultatet av den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. Vem röstar vid val till Sametinget? Vilka politiska skiljelinjer finns inom väljarkåren? Och hur ser medias rapportering av val till Sametinget egentligen ut?

Boken handlar om resultatet av den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. Boken heter Sametingsval - Väljare, partier och media. Redaktörer för boken är Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam.

Boken beskriver vem som röstar vid val till Sametinget och vilka politiska skiljelinjer som finns inom väljarkåren. Även medias rapportering av val till Sametinget har analyserats. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande åsiktsskillnader mellan kvinnor och män.

Kontakt: Ulf Mörkenstam, ulf.morkenstam@statsvet.su.se

Boken är en del av projektet "Sametingen som representativa organ för det samiska folket: en jämförande studie av valen till Sametinget i Sverige och Norge 2013" (finansierat av Formas).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-05-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?