fredag 21 juni 2024

Sámedikki bušeahtta 2017

Sámedikki 2017 bušehttii šattai stuora fuomášupmi go bušeahttaproposišuvdna biddjui ovdan. Dattege ii leat áibbas riekta ahte juolludus boazodoalu ovddideapmái lea unnon. Dás lea baicca sáhka sierra ruđain mat leat mearriáigái ja mat eai šat biddjo dán juolludussii. Olles submi lea danin unnon 8 miljovnnain. Muhto de lea ráđđehus lasihan juolludussii 5 miljovnna kruvnno mainna galgá eastadit ja buhtadit meahcieallivahágiid.

Álggos orru dego ahte ráđđehus livččii unnidan juolludusa 1:22 boazodoalu ovdánahttimii 1 miljovnna kruvnnuin, ja bidjan 800 000 kr hálddahussii baicca. Muhto ii leat jur nu eaŋkilis rehket go ráđđehus ovddida ođđa bušeahta.

Ovdánahttinjuolludusa mii lea lassánan 5 miljovnnain ferte veardidit dan 8 miljovdnasaš unnideami ektui mas álggos lei sáhka. 2011-2016 gaskka oaččui Sámediggi 8 miljovnna ”liige juolludussan” ođđa boazoguohtunkonvenšuvnna goluide (gaikut ja hukset áiddiid ja rusttegiid), ja vel eastadandoaimmaid guorahallamii bohccuid suodjaleami várás. Bierdnadutkanprošeavtta golut eai boađe loaktit ovdánahttinjuolludusa jagi 2017 rájes.

 

1:22 Boazoealáhusa ovdánahttin j. ea

Kruvnnot  (dkr)

Bušeahtta 2016:

107 915

Overheadgolut 2017:

-1 000

Sirdin 1:7:s fuođđovahágiid buhtadus 2017:

5 000

Dieđihuvvon unnudeapmi

-8 000

Submi Bušeahtta 2017:

103 915

 

Sámediggi oažžu 800 000 kr eambbo hálddašangoluide, nu gohčoduvvon overhead-goluide.

- Lea buorre ahte overheadgolut dahje hálddahusgolut, nugo ovdamearkka dihte IT-doaibmagolut eai šat loavtte ovdánahttinjuolludusa, muhto ahte biddjojit dohko gosa rievtti mielde gullet, čilge Sámedikki ekonomiijahoavda Malin Mäkelä. Juolludus Boazoealáhusa ovdánahttimii galgá mannat daidda goluide maidda lea jurddašuvvon.

Sámediggi oažžu vel liigejuolludusa válgagoluide 2017 sámediggeválggaid oktavuođas; válgaboastagoluide, válgabargiid oahpaheapmái, bellodagaid válgakampánjjaide, válgačađaheapmái jna. Dása juolluda ráđđehus 3 miljovnna kr. Dat lea nappo mearriáigeruđat dušše sámediggeválggaid goluid várás.

3:1 Sámediggi

Kruvnnot (dkr)

Bušeahtta 2016:

40 897

Indexheiveheapmi 2017:

758

Sámediggeválggat 2017:

3 000

Overheadgolut 2017:

800

Našuvnnalaš infrastruktuvra:

-251

Heiveheapmi bajás:

39

Submi Bušeahtta 2017:

45 243

 

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-09-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?