torsdag 25 juli 2024

Sametingets budget under luppen

Sametingets budget för 2017 hamnade snabbt under luppen när budgetpropositionen presenterades. Men det är inte riktigt sant att anslaget för främjande av rennäringen har minskat. Det är särskilda tidsbegränsade medel som inte längre tillförs anslaget. Den totala summan har därför minskat med 8 miljoner. Å andra sidan har regeringen tillfört anslaget 5 miljoner som ska gå till att förebygga och kompensera för rovdjursskador.

Vid en första anblick kan det verka som att regeringen minskat anslaget 1:22 för främjande av rennäringen med 1 miljon kronor och lagt 800 000 kr på förvaltningen istället. Men riktigt så enkelt är det inte när regeringen lägger fram en ny budget.

Ökningen av främjandeanslaget med 5 miljoner kan ses mot bakgrund av en aviserad neddragning på 8 miljoner. Under åren 2011-2016 fick Sametinget nämligen ett "särskilt anslag" på 8 miljoner för kostnader till följd av den nya renbeteskonventionen (rivningar och nybyggnationer av stängsel och anläggningar) samt för en studie av förebyggande åtgärder till skydd av renar. Kostnaden för  det så kallade björnforsknings-projektet kommer inte att belasta främjandeanslaget från och med 2017.

1:22 Främjande av rennäring mm Kronor (tkr)
Budget 2016: 107 915
Overheadkostnader 2017: -1 000
Överföring från 1:7 ersättning viltskador 2017: 5 000
Aviserad neddragning: -8 000
Summa Budget 2017: 103 915

 

Sametinget får 800 000 kr för ökade förvaltningskostnader, så kallade overheadkostnader.

- Kostnader för till exempel IT-drift kommer inte längre att belasta främjandeanslaget, utan förvaltningen, förklarar Sametingets ekonomichef Malin Mäkelä. Det är ett missförstånd att dessa pengar tas från rennäringen. Anslaget för främjande av rennäringen ska gå till det som det är avsett för.

Sametinget får ett även extra anslag under valåret 2017 som går till arbetet inför och under sametingsvalet; valutskick, utbildning för valförrättare, partiernas valkampanjer, valets genomförande med mera. För detta avsätter regeringen 3 miljoner kronor. Det är alltså tillfälliga medel just på grund av sametingsvalet.

3:1 Sametinget Kronor (tkr)
Budget 2016: 40 897
Indexuppräkning 2017: 758
Sametingsvalet 2017: 3 000
Overheadkostnader 2017: 800
Nationell infrastruktur: -251
Justering uppåt: 39
Summa Budget 2017: 45 243

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-09-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?