fredag 31 mars 2023

Sametingspresidenterna i Sverige, Finland och Norge tillsammans med ordföranden för ICC. Foto: Anja Taube

Sametinget i Finland håller till i det nybyggda kulturcentret Sajos. Foto: Anja Taube

Tiina Aikio i samspråk med Håkan Jonsson. Foto: Anja Taube

Sametingsledamöterna i Finland är personvalda och sitter i en cirkel under sina sammanträden. Foto: Anja Taube

Invigning av Sametinget i Enare, Finland

Sametinget i Finland har invigt sin nya mandatperiod den 15 juni 2016. Den nyvalda sametingspresidenten heter Tiina Sanila-Aikio. Från Sverige deltog styrelsens ordförande Håkan Jonsson och kanslichef Anja Taube.

Sametingets nya mandatperiod 2016-2019 öppnade den 15 juni. Invigningen började med en ekumenisk gudstjänst i Enare samekyrka. Därefter förflyttade man sig till kulturcentret Sajos. Där hölls högtidstal av norska sametingspresidenten Aili Keskitalo, styrelseordförande Håkan Jonsson från Sametinget i Sverige, justitiedepartementets konsultativa tjänsteman Satu Kaskinen samt Samerådets ordförande Aile Javo.

Vid högtiden deltog även Hjalmar Dahl som är president för Inuit Circumpolar Council (ICC). ICC är en internationell icke-statlig NGO-organisation som bildades 1977 och representerar cirka 160 000 inuiter i de arktiska områdena i Grönland, Kanada, Alaska och Tjuktjien (nordöstra Ryssland).

Vid sametingsvalen i Finland röstar man inte på partier utan på personer. Sametinget i Finland har 21 ledamöter. Samerna har enligt grundlagen ett reellt självstyre efter beslut av den finska riksdagen i juni 1996. Grundlagsskyddet stärker samernas ställning som urfolk, med rätt att bevara sitt språk och sin kultur. Den finska regeringsformen innehåller en paragraf som säger: "Samerna såsom ett urfolk skall, enligt vad som stadgas i lag, tillförsäkras kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur".

Den språkliga och kulturella självständigheten måste dock få ett innehåll i de ”vanliga” lagarna, vilket ännu inte skett fullt ut. Sametinget har relativt få uppgifter och den finska staten avsätter mindre pengar till Sametinget än man gör i Sverige.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-06-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?