torsdag 25 juli 2024

Sámediggi moaitá garrasit sisabáhkkemiid Sámis

Ovttajienalaš dievasčoahkkin Staares dohkkehii geassemánu 2 b 2016 oktasaš cealkámuša mas Sámediggi garrasit moaitá sisabáhkkemiid ja ávkkástallama Sámi eatnamiin, čáziin ja luondduriggodagain.

Norgga Statkraft lea ovttas Ruoŧa SCA:in huksen oktiibuot 186 bieggamillo 4 bieggamillopárkii Jingevarie čearu dálveeatnamiin, Björkhöjden, Ögonfägnaden, Mörttjärnberg ja Stamåsen báikkiide Jämtlánddas. Dát lea Skandinavia stuorimus bieggamillopárka ja lea 83,5 km2.

Dát hirpmus stuora párka oktan raŧiiguin ja iežá infrastruktuvrrain vahágahttá ja billista Jingevarie čearu boahtteáiggi ja vejolašvuođa doaimmahit guoddevaš boazoealáhusa. Bieggamillot váikkuha maiddái iežá elliide, ja bivdui ja guolásteapmái. Sámediggi atná ahte dát bieggafápmorusttet rihkku ON konvenšuvnna olmmošnjuolggusvuođaid birra, ja álgoálbmogiid rievtti mearridit iežaset ealáhusaid, kultuvrra, eatnama ja eallinbirrasa badjel.

Sámediggi gáibida danin ahte

  • Visot riikka ja riikkaidgaskasaš eanan-, čáhce- ja luondduresurssaid eksploatevrrat galget gudnejahttit sámiid rievtti eatnamiidda ja čáziide miehtá Sámi.
  • Visot riikka lágain sihke bieggafápmohuksema ektui ja iežá sisabáhkkemiid ektui, galgá sámiid dárbu geavahahtti  eatnamiidda ja čáziide mannat ovdalii olgoriikkalaš riskkakapitalisttaid dienasáŋgiruššamiid.  
  • Boazodoalu, bivddu, guolásteami, duoji ja mátkeealáhusa dárbu geavahahtti eananareálaide ja čáziide Sámis ii galgga uhkiduvvot oanehisáiggi ekonomalaš sisabáhkkemiin.
  • Čiekŋalis váikkuhusguorahallamat galget dahkkot visot sisabáhkkemiid ektui eatnamiidda ja čáziide ja luondduriggodagaide Sámis, ja dain galgá erenoamážit deattuhit eanadagaid mearkkašumi, kulturárbbi, árbemáhtu, dearvvašvuođa ja birrasa.
  • Sámediggi oažžu mearridanválddi Sámi eatnamiid ja čáziid geavaheamis.

Dat ahte eatnamiid, čáziid ja luondduriggodagaid geavaheapmi lassána nu sakka Sámis, lea hui duođalaš uhkádus sámi álbmoga boahttevaš eallineavttuid vuostá.

Sámediggi gáibida

  • ahte Ruoŧŧa duođas ollašuhttá riikkaidgaskasaš álgoálbmotrievtti – erenoamážit prinsihpa  free, prior and informed consent (friddja ja ovdagihtii diehttevas mieđiheami) mii galgá implementerejuvvot visot áššiide mat gusket sámiide álgoálbmogin.
Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-06-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?