söndag 16 juni 2024

Sametinget fördömer den accelererande exploateringen

Ett enigt plenum samlat i Östersund antog den 2 juni 2016 ett uttalande där man fördömer den accelererande exploateringen av land och vatten och naturresurser inom Sápmi.

Norska Statkraft tillsammans med svenska SCA har genom det gemensamma bolaget Statkraft SCA vind AB byggt totalt 186 vindkraftverk i 4 vindkraftsparker i Björkhöjden, Ögonfägnaden, Mörttjärnberg och Stamåsen inom Jingevarie samebys vinterbetesmarker i Jämtland. Det är en av Skandinaviens största sammanhängande vindkraftparker motsvarande 83,5 km2.

De aktuella storskaliga vindkraftsparkerna med tillhörande infrastrukturutbyggnad kommer att få förödande konsekvenser för Jingevarie samebys möjligheter till att upprätthålla och bibehålla en hållbar renskötsel. Även det rörliga friluftslivet, bl a jakt och fiske, kommer att påverkas av vindkraftsparkerna. Sametinget anser att den aktuella vindkraftsexploateringen strider mot FNs konvention om mänskliga rättigheter och urfolkens rätt att bestämma över sina näringar, kultur, sitt land och sin livsmiljö.

Sametinget kräver därför

  • Att alla nationella och internationella exploatörer av land, vatten och naturresurser ska respektera samernas rätt till land och vatten inom hela Sápmi.
  • Att i all nationell lagstiftning gällande såväl vindkraftsexploateringar som andra exploateringar ska det samiska folkets behov av funktionella land och vatten väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
  • Att behovet av funktionella arealer av land och vatten inom Sápmi för bl a rennäring, jakt, fiske, duodji, turism mm aldrig får hotas av ekonomiskt kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten ska respekteras.
  • Att fördjupade konsekvensanalyser ska genomföras vid alla exploateringar av land och vatten och naturresurser inom Sápmi varvid landskapets betydelse, kulturarv, traditionell kunskap, hälsa och miljö särskilt ska redovisas.
  • Att Sametinget får inflytande över nyttjandet av land och vatten i Sápmi

Den accelerande exploateringen av land och vatten och naturresurserna inom Sápmi är idag ett mycket allvarligt hot mot det samiska folkets framtida levnadsvillkor.

Sametinget kräver

  • att Sverige på allvar lever upp till internationell urfolksrätt - särskilt principen om free, prior and informed consent (fritt informerat förhandssamtycke) som ska implementeras i alla frågor som rör samerna som urfolk.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-06-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?