onsdag 19 maj 2021

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget har tillsammans med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och folkminnen fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.

Uppdraget sträcker sig från 2015-2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet, totalt 60 miljoner kronor, skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, tillvarata och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Du söker stödet genom utlysningar
Du kan bara söka stödet genom utlysningar (se länk till höger) vilket innebär att Jordbruksverket informerar på sin webbplats om under viken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd inom det här området. Utlysningar kommer att publiceras kontinuerligt de närmsta åren.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-06-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?