söndag 16 juni 2024

Språkpolitik

Sametingets viljeinriktning är att främja, utveckla och bevara samiskan till ett livskraftigt språk för det samiska samhället och för samisk samhörighet. Ett levande språk är i aktivt bruk både hemma och i offentliga sammanhang.

Försvenskningsperioden
De allra flesta äldre samer har aldrig fått lära sig att läsa eller skriva i skolan på sitt eget modersmål. Många kan berätta om bestraffningar och hot som man utsattes för under sin skoltid, då befolkningen i norr skulle "försvenskas". I folkskolan fick man inte tala samiska på skoltid. Inte ens i nomadskolan var samiska ett skolämne. Samebarnen fick inte möjlighet att lära sig läsa och skriva på sitt eget språk. (Detsamma gällde den finsktalande befolkningen i Tornedalen.) Äldre generationers samer som har samiska som umgängesspråk använder därför svenska när de läser och skriver. När vi talar om alfabetisering i samiska sammanhang betyder det inte att samer är analfabeter.

Språkbyte
Den generation som själv hade obehagliga upplevelser från sin skoltid valde i stor utsträckning att inte tala samiska med sina egna barn. I vuxen ålder är det många från 60- och 70-talsgenerationen som inte kan tala samiska "fast de borde kunna". De har samiska som ett passivt språk i högre eller mindre grad. Det kan vara en hög tröskel att ta tillbaka sitt språk och många talar om "psykologiska spärrar". Här behövs stora utbildningsinsatser och en positiv attityd från det omgivande samhället, både det samiska och det svenska. Staten har ett stort ansvar för vad som skett i historien och som påverkar samerna än idag.

Samisk språklag
Den internationella folkrätten har stor betydelse på många sätt, även för språkbevarandet. Frågor om kulturell autonomi, med rättigheter till egen kultur, språk och självbestämmande i egna angelägenheter, har lyfts fram. Ett exempel är Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter och stadgan om minoritetsspråk, vilka har lett fram till minoritetsspråklagen i Sverige. Nuvarande utveckling av de politiska och ideologiska förhållandena talar för ett samiskt språkbevarande, men det krävs också att resurser tillförs för att Sametinget och andra aktörer aktivt ska kunna arbeta för att öka användningen av samiska.

Attitydförändring
Svenskarnas attityder till minoritetsspråk och särskilt till samiska är positiv. Det framgår av en enkätundersökning (2001) att drygt 80% av befolkningen anser det viktigt att bevara minoritetsspråken i Sverige. 86% tycker att det vore synd om samiska språket i Sverige försvann.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-06-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?