torsdag 25 juli 2024
aftonsol
Govva: Kenneth Dådring.

Sámi bázahasat galget ruoktut Sápmái ja hávdaduvvot ođđasit

Sámedikki stivraságadoalli Sara Larsson deattuha ahte sámi bázahasat galget ruoktut Sápmái ja hávdaduvvot ođđasit. Muhto lea proseassa mii váldá áiggi.
- Stivra lea mearridan nammadit ehtalaš ráđi mii galgá leahkit ráđđeaddi orgána ehtalaš áššiin go guoská gieđahallamii ja vurkemii sámi olmmošlaš bázahasain, lohká Sámedikki stivraságadoalli Sara Larsson.

Galget vurkojuvvot Ájttes
Historjjálaš dávvirvuorká lea mieđihan ahte olmmošlaš bázahasat jáhkehahtti sámi máttuin galget vurkojuvvot Ájtte dávvirvuorkkás Jåhkåmåhkis. Mearrádus bođii maŋŋel go Sámediggi leai gáibidan dan. Leat 12 oaiveskálžžu Rovnnala girkoeatnamis. Oaiveskálžžut goaivujuvvojedje bajás hávddiin jagi 1915 arkeologalaš goaivumis.

Ávžžuhus
Sámi bázahasat stáhtalaš čoakkáldagain symbolisere kolonialisma vuođu ja vearredaguid sámiid vuoste. Dal lea ávžžuhus jođus Facebookas "Begrav våra samiska förfäder" mii oaivvilda ahte Ájtte lea baskkádassii šaddan go lea mieđihan vurket oaiveskálžžuid.

Vuosttaš lávki
Sámediggi lea gáibidan ahte diet 12 oaiveskálžžu Rovnnala girkoeatnamis galget vurkojuvvot Ájttes. Dal álggus lea dehálaš ahte bázahasat bohtet ruovttoluotta Sápmái.
- Lea dehálaš vuosttaš lávki oažžut ruoktut oaiveskálžžuid Sápmái muhto ášši ii galgga dasa bisánit, dadjá Sara Larsson.

Ehtalaš ráđđi
- Dal mii galgat nammadit ehtalaš ráđi mii galga leahkit ráđđeaddi ehtalaš áššiin go guoská gieđahallamii ja vurkemii sámi olmmošlaš bázahasain. Lea dehálaš ahte mii gieđahallat áššiin buori ja čađajurddašuvvon vuogi mielde. Leat máŋga ehtalaš áššit man birra ferte ságastallat ja čoavdit ovdal go mii leat válbmasat hávdadit ođđasit bázahasaid árvvolaš vuogi mielde, deattuha Sara Larsson, Sámedikki stivraságadoalli.

Oktavuohta
Sara Larsson, stivraságadoalli, 070-378 88 24
Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-01-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?