lördag 18 maj 2024

Prošeakta dálkkádatheivehemiin

SMHI lea Sámediggái juolludan 900 000 kr prošeaktaruhtan bargat dálkkádatheiveheami doaibmaplánain ja reaidduid ovdánahttimiin.

Doaibmaplána sisdoallu
Boahttevaš doaibmaplána galgá addit ollislaš gova das got dálkkádatnuppástusat váikkuhit boazoealáhusa ja sámi kultuvrra. Plána galgá identifiseret váttisvuođaid, ja ja inventeret ja guorahallat vejolaš doaibmabijuid. Doaibmabijuide ráhkaduvvo maiddái váikkuhusguorahallan. Visot dát galgá maid čilgejuvvot sierra raporttas.

Ulbmil
Ulbmilin lea oažžut ovdan ollislaš gova das got dálkkádatnuppástusat váikkuhit boazoealáhussii ja sámi kultuvrii, ja dasto identifiseret váttisvuođaid ja guorahallat vejolaš doaibmabijuid.

Doaibmabijuid vuođul galgá hábmejuvvot strategiija ja mihtut mat sáhttet leat veahkkin ja mearrádusvuođđun daidda doaimmaide maid Sámedikki sáhttá váikkuhit. Doaimmaid váikkuhusguorahallan dahkko ekonomalaš, biologalaš, ekologalaš ja sosiála perspektiivvas.

Čielga doaibmastrategiijain sáhttet sihke Sámediggi ja čearut ja eiseválddit bargat eastadandoaimmaiguin vai boazoealáhus nahká dustet daid dilálašvuođaid maid dálkkádatrievdamat dagahit.

Plána ulbmil lea:

  • Sámediggi, čearut ja iežá berošteaddjit galget oažžut dieđuid dain váikkuhusain maid dálkkádatrievdamat mielddisbuktet boazoealáhussii ja sámi kultuvrii
  • Oažžut máhtu ja gealbbu vejolaš čovdosiid birra, ja plána got daid sáhttá čađahit
  • Čalmmustahttit synergiijaváikkuhusaid ja ulbmilvuostálasvuođaid iežá surggiiguin, dego omd. luonddugáhttemiin, energiijain ja industriijain.
  • Čielggadit geas lea ovddasvástádus iešguđet doaimmaide, politihkalaččat, eiseválddis Sámedikkis ja beroštusorganisašuvnnain ja čearuin
  •  Hábmet gulahallanplána mii inkludere oktavuođa iežá eiseválddiiguin ja beliiguin dán suorggis.

Čađaheapmi
Barggu čađaheamis galget leat stivrenjoavkočoahkkimat, ja maiddái jearahallamat ja deaivvadeamit čearuiguin ja sámi organisašuvnnaiguin, sihke fysalaš čoahkkimat ja telefonjearahallamat. Galgá maiddái leat gulahallan gielddaiguin ja iežá eiseválddiiguin, omd. Luonddugáhttendoaimmahagain, Eanandoallodoaimmahagain, Energiijaeiseválddiin, Báktedoaimmahagain, SGU:in, namalassii eiseválddiiguin geain lea ovddasvástádus áššiin mat sakka váikkuhit boazodollui.

Visar sidorna 1 till 17 ( av 17 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-01-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?