onsdag 29 juni 2022

Samarbete

Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Ett samarbetsprojekt kan vara ett pilotprojekt som en eller flera aktörer genomför för att utveckla ett specifikt område. Aktörerna ska sedan sprida resultatet så att det blir till nytta för många. Det kan också vara ett samarbete mellan ett antal företag som tillsammans utvecklar en företagsidé eller verksamhet på landsbygden. Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Sametinget har två delåtgärder för samarbete:

  • Samarbete för att skapa jobb
  • Samarbete mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan

Då Sametingets budget för delåtgärderna är starkt begränsad kommer stödet endast att kunna sökas via utlysning. En utlysning innebär information på Sametingets hemsida om vilket område du kan söka stöd inom och under vilken period du kan söka stödet.

Stöd till samarbeten handläggs av Jordbruksverket, länsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2016-02-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?