lördag 25 oktober 2014

MR-dagar i Umeå den 13-15 november 2014! www.mrdagarna.nu

Öppning för nya ansökningar om startstöd

[Press] Eftersom Jordbruksverket har medel kvar i det gamla landsbygdsprogrammet (ca. 23 miljoner) finns en tillfällig möjlighet att även ansöka om startstöd för nya renskötselföretag. Stödet gäller hela landet och betalas ut enligt först-till-kvarn-principen.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under Landsbygds-departementet.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider under sommaren:
Mån-Fre 08:30--12:00
 

MenyHem
MenyHem

Hem